Magento - Verkauf von virtuellen Produkten

Połączenie systemu Automater z platformą Magento pozwala na automatyczną obsługę sprzedaży i wysyłanie kodów lub plików do Klientów. Koszt wysłania jednego kodu to 2 kredyty. Aktualny cennik kredytów możesz znaleźć w zakładce Cennik na stronie głównej.

Automater Plugin integriert mit dem Online-Shop ermöglicht es Ihnen, automatisch:

  • Produkte aus dem Geschäft mit Produkten auf dem Automater zu verbinden
  • Erstellen einer Transaktion im Automater nach dem Kauf im Geschäft
  • Buchung von Zahlungen im Automater nach der Zahlung im Geschäft

Plugin Installationsanleitung:

Wenn Sie Probleme bei der Installation und Konfiguration des Plugins haben, wenden Sie sich bitte an indem Sie hier klicken. Natomiast aby dowiedzieć się więcej na temat szerszych możliwości integracji zapraszamy do zapoznania się z naszym API.

Weitere Informationen und Hilfe bei der Konfiguration finden Sie unter Hilfe.