Shoplo - sprzedaż wirtualnych produktów

Połączenie systemu Automater z platformą Shoplo pozwala na automatyczną obsługę sprzedaży i wysyłanie kodów lub plików do Klientów. Koszt obsługi każdej transakcji wynosi 1% jej wartości, ale nie mniej niż 15 groszy. Kredyty za transakcje ze sklepu nie są pobierane - naliczana jest tylko prowizja.

Beispiel 1: Transaktion für einen Betrag von $1.00 = Provision $0.05.
Beispiel 2: Transaktion für einen Betrag von $100.00 = Provision $1.00.

Automater Plugin integriert mit dem Online-Shop ermöglicht es Ihnen, automatisch:

  • Produkte aus dem Geschäft mit Produkten auf dem Automater zu verbinden
  • Erstellen einer Transaktion im Automater nach dem Kauf im Geschäft
  • Buchung von Zahlungen im Automater nach der Zahlung im Geschäft

Wtyczkę możesz zainstalować w swoim sklepie indem Sie hier klicken. Instrukcja integracji jest dostępna w naszej pomocy.

Wenn Sie Probleme bei der Installation und Konfiguration des Plugins haben, wenden Sie sich bitte an indem Sie hier klicken. Um jedoch mehr über die breiteren Möglichkeiten der Integration zu erfahren, laden wir Sie ein, unsere API zu lesen.

Weitere Informationen und Hilfe bei der Konfiguration finden Sie unter Hilfe.